Zápisnice

rok 2019

Zápisnica VV SZKB 04-2019 - 7.6.2019 Levice

 

 

Zápisnica 03-2019 VV SZKB 4.5.2019 Lučenec

Príloha 1 k zápisnici VV 02-2019 - prezenčná listina

Príloha č.2 k Zápisnici VV 03-2019 - zoznam delegátov na VZ SZKB 2019

Príloha č.3 k Zápisnici VV 03-2019 - ODMENY-VZOR - žiadosť za výsledky 2018

Príloha č.4 k Zápisnici 03-2019 - žiadosť o vyplatenie finančnej dotácie klubom...

 

 

Zápisnica 02-2019 VV SZKB 22.3.2019 Košice

Príloha 1 - prezenčná listina VV 02-2019

 

 

Zápisnica 01-2019 VV SZKB 25.1.2019 Košice

Príloha 1 - prezenčná listina VV 01-2019

Príloha 2 - Rozpočet - Kalendár aktivít SZKB 2019-dotácie klubom

Príloha 3 - ŽIADOSŤ o dotáciu k Zápisnici VV SZKB 01-2019

Príloha 4 - športovci do 23 r. s 3 štartami v roku 2018

Príloha 5 - súťažný poriadok - Turnaje Olympijských Nádejí 2019

 

rok 2018

Zápisnica 04-2018 VV SZKB 1.12.2018 Prešov

Príloha č. 1 - KALENDÁR AKTIVÍT SZKB 2019

Príloha č. 2 - Súťažný poriadok SZKB 2019

Prezenčná listina VV 4-2018

 

Zápisnica 03-2018 VV SZKB 11.8.2018 Tatranská Lomnica

Príloha č. 2 - nominácia na MSjk 2018-ITA

Príloha č. 3 - nominácia na ME 2018- BA

Príloha č. 4-Správa o HKS 12 06 2018

 

 

Zápisnica 02-2018 VV SZKB 9.5.2018 Košice

Príloha č.1 k Zápisnici VV 02-2018- zoznam delegátov na VZ SZKB 2018

Príloha č.2 k Zápisnici VV 02-2018 -ODMENY-VZOR-žiadosľ za výsledky 2017

Príloha č.3 k Zápisnici 02-2017-žiadosť o vyplatenie finančnej dotácie klubom na prípravu reprezentantov SR v roku 2018

 

 

Zápisnica 01-2018 VV SZKB 26.3.2018 Bratislava

PRÍLOHA 1 - 3 Štarty pretekárov SZKB 2017

PRÍLOHA 2- ZOZNAM talentovaných športovcov SZKB 2017

PRÍLOHA 3- Zoznam Reprezentantov 2017

PRÍLOHA 4- Ekonomická smernica SZKB 2018

PRÍLOHA 5- KALENDAR-SZKB 2018

PRÍLOHA 6- ŽIADOSŤ o dotáciu k Zápisnici VV SZKB 01-2018

 

rok 2017

Stanovy SZKB  - zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 2.6.2017.

 

Zápisnica 06-2017 VV SZKB 12.-13.12.2017 Čilistov

Zápisnica 05-2017 VV SZKB 19.9.2017 Košice

prílohy:

Príloha 1 k zápisnici VV 05-2017-správa repre trénera z Majstrovstvá Európy kadetov

Príloha 2 - k zápisnici VV 05_2017 -Správa o HKŠ 13 09 2017

 

 

Zápisnica 04-2017 VV SZKB 2.6.2017 Banská Bystrica

prílohy k tejto Zápisnici

1. odmeny - žiadosť za výsledky 2016

2. žiadosť klubu o príspevok na prípravu 2017

3. zoznamy klubov SZKB 2017

4. žiadosť o 15%

5. SMERNICA pre činnosť KR SZKB 2017

6. PROJEKT vzdelávania trénerov SZKB 2017

 

UZNESENIE z VZ SZKB 29.4.2017 Lučenec

prílohy:

Zápisnica 02-2017 VV SZKB

Pozvánka na VZ SZKB

prezentačná listina z VZ SZKB

schválené Stanovy SZKB 2017- s pripomienkami OHKŠ2-final

správa Disc. kom. na VZ SZKB

správa Ekonomická na VZ SZKB

Správa Matrika na VZ SZKB

Správa prezidenta o činnosti SZKB na VZ

Správa RK na VZ SZKB

Správa ŠTK na VZ SZKB

Správa TMK na VZ SZKB

Správa kontrolóra VZ SZKB

správa Zást. športovcov na VZ SZKB

UZNESENIE z VZ SZKB

 

Zápisnica 01-2017 VV SZKB 24.2.2017 Bratislava

prílohy k tejto Zápisnici :

Príloha č.1 k Zápisnici 01-2017-kalendár SZKB 2017-podpora klubov

word - ŽIADOSŤ TOP TEAM - príloha c.2 k Zápisnici VV SZKB 01-2017

pdf - ŽIADOSŤ TOP TEAM - príloha c.2 k Zápisnici VV SZKB 01-2017

rok 2016

Zápisnica 07-2016 VV SZKB 8.12.2016 Košice

prílohy k tejto Zápisnici :

Príloha č.1 - Kalendár podujatí SZKB 2017 - podpora klubov

Príloha č.2 - Nominačný kľúč pre reprezentáciu SR pre rok 2017

Príloha č.3 - Smernica pre činnosť SZKB PRO

Príloha č.4 - Ekonomická smernica pre činnosť SZKB PRO

 

zápisnica 01-2016 VV SZKB ku ME2018 5. november 2016 Šamorín-Čilistov

zápisnica 01-2016 VV SZKB 29.1.2016 Prešov

zápisnica 02-2016 VV SZKB 20.3.2016 Košice

zápisnica  03-2016 VV SZKB 26.aprila 2016 Prešov

zápisnica 04-2016 VV SZKB 3.juna 2016 Košice

zápisnica 05-2016 VV SZKB 9.juna 2016 Košice

príloha č. 3 k zápisnici 05-2016 VV SZKB 5.juna 2016 Košice