Zápisnice VV

Valné zhromaždenie 8.6.2018 Michalovce

Valné zhromaždenie 29.4.2017 Lučenec