Valné zhromaždenie 8.6.2018 Michalovce

UZNESENIE z VZ SZKB 8.6.2018 Michalovce

prílohy:

Pozvánka na VZ SZKB

Prezentačná listina z VZ SZKB

Správa Disc. kom. na VZ SZKB

Správa kontrolóra VZ SZKB

Výročná správa o činnosti SZKB

prílohy:

Stanovy SZKB 2017 - MV SR

Oznámenie o schválení UZ

Dodatok k auditu

audítorská správa

účtovná uzávierka 1

účtovná uzávierka 2

účtovná uzávierka 3