Športový projekt FATE - Fighting for equal access to sports and exercise z programu Erasmus

 

prílohy:

 

V prílohách môžete nájsť:
- korešpondenčný dopis koordinátora projektu a starostu obce Trebnje v Slovinsku, s ďalšími pokynmi a vysvetleniami
- pre jednoduchšie uverejňovanie na Vašich webových stránkach Vám posielame krátky popis projektu FATE v programe Word spolu s dvoma obrázkami
- celý leták FATE (dlhá verzia vo formáte PDF) s odkazmi na všetky videá, ktoré boli vytvorené počas projektu a odkazy na všetkých našich podporovateľov

1. FATE information

2. Supporters of FATE

3. FATE leaflet short_SK

4. FATE leaflet - SK

5. Letter of request_Slovenský zväz kickboxu